WIHSC 20th Anniversary Graphic

Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru

Croeso i Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC).

Mae WIHSC yn gweithio i bontio llawer o'r bylchau sydd rhwng ymchwil, polisi ac ymarfer ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Ein nod ydy cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth ac i gymhwyso cywirdeb manwl academaidd ar gyfer realaeth cymhleth y byd go iawn.