Alka Ahuja, Athro Gwadd

Alka S AhujaMae Alka Ahuja yn Seiciatrydd Plant a Glasoed Ymgynghorol ac yn Ymgynghorydd Arweiniol y gwasanaeth Niwro-ddatblygiadol Arbenigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Hi hefyd ydy Cadeirydd Cyfadran Y Plentyn a’r Glasoed Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn partneriaeth rhwng y cyhoedd a chleifion ac wedi cyhoeddi’n helaeth yn y maes hwn. Ymhlith ei diddordebau clinigol mae anhwylderau niwro-ddatblygiadol.

Ymunodd Alka â Phrifysgol De Cymru fel Cymrawd Gwadd yn 2006 ac ers 2014 mae hi'n Athro Gwadd.

Arbenigedd Alka ydy methodoleg ymchwil ansoddol ac ymhlith meysydd eu hymchwil mae awtistiaeth ac ADHD, ymglymiad defnyddwyr a gofalwyr yn y gwasanaethau gofal iechyd a defnyddio technoleg ddigidol mewn gofal iechyd.

Ei nod ydy cynnig gofal iechyd uchel ei ansawdd drwy gynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn cyd-bartneriaeth yn yr ymarfer, yr ymchwil, yr addysgu a’r gwaith o ddatblygu gwasanaeth.

Yn y gorffennol, gwnaeth ei hyfforddiant seiciatryddol yn yr India a gweithiodd fel darlithydd ac ymchwilydd ym Mhrifysgol Mumbai. Mae ei gwaith ymchwil a’u herthyglau ar faterion  plant y stryd yn India wedi derbyn cydnabyddiaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.