Ceri Jenkins – Ysgrifennydd Prosiectau

Ymunodd Ceri Jenkins â WIHSC yn 2004. Hi sy’n gyfrifol am gynnig cymorth gweinyddol ar gyfer prosiectau WIHSC. Ers dychwelyd i’r gwaith, enwebwyd Ceri ddwywaith yn Gymraes Fwyaf Effeithiol y Flwyddyn a Ddychwelodd i’r Gweithle.