Grŵp Cyfeirio Arbenigol

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi datblygu a phenodi Grŵp Cyfeirio Arbenigol a diben y grŵp hwnnw ydy helpu WIHSC i wireddu ei weledigaeth a’i fwriad strategol a gweithredu fel ffrind critigol ac adolygu’r cynnydd tuag at gyflawni ei amcanion.