Jeremy Felvus – Cymrawd Gwadd

Mae cysylltiad Jeremy â Phrifysgol De Cymru yn un hir; fe oedd Aelod Cyswllt cyntaf WIHSC yn 1993. Mae Jeremy wedi gweithio yn y sector cyhoeddus dros 20 mlynedd, yn bennaf ym maes iechyd mewn rolau sy’n ymestyn o reoli ysbyty i gynllunio strategol ar gyfer GIG Cymru. Rhoddodd hyn fewnwelediad treiddgar iddo o’r modd y mae‘r sector cyhoeddus yn gweithio a’r sialensiau y mae rheolwyr ar bob lefel yn eu hwynebu. Hefyd, treuliodd Jeremy 19 mlynedd yn y sector preifat ar draws y DU ac Ewrop mewn rolau uniongyrchol berthnasol i ofal iechyd. Rhoddodd y profiad hwn bersbectif ehangach ar ddarpariaeth y gwasanaeth iddo a dealltwriaeth amhrisiadwy i'r modd y gall gwahanol sectorau gydweithio. Cafodd Jeremy hefyd brofiad yn y sector academaidd fel darlithydd ac arholwr allanol. Yn fwy diweddar, gweithiodd mewn partneriaeth gydag academia ar brosiectau ymchwil a datblygiadol ar gyfer y diwydiant fferyllol. Ar hyn o bryd, mae’n HPL ar gyfer Prifysgol De Cymru.