Lisa Griffiths – Rheolwr Gweinyddu

Lisa GriffithsLisa sy'n gyfrifol am faterion ariannol a busnes WIHSC ac yn goruchwylio pob agwedd ar y prosesau gweinyddol o ddydd i ddydd. Mae ganddi BA (Anrh) 2.1 mewn Astudiaethau Busnes, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Rheoli'r Sector Cyhoeddus ac mae'n Ymarferydd PRINCE 2. 

Mae wedi gweithio fel Rheolwr Prosiect Busnes ar dros gant o brosiectau a gynhaliwyd gan WIHSC a'r Gyfadran ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ac mae ganddi brofiad o weithio gyda thimau disgyblu mwli ac amrywiaeth o randdeiliaid i reoli adnoddau a sicrhau bod prosiectau'n rhedeg i'r gyllideb ac i amser.