Marcus Longley, Athro Polisi Iechyd Cymwysedig

Professor Marcus Longley Athro Polisi Iechyd Cymwysedig ym Mhrifysgol De Cymru ydy Marcus Longley. Cafodd ei addysgu ym Mhrifysgol Rhydychen, Caerdydd a Bryste a gweithiodd yn y GIG am 14 mlynedd, mewn amrywiaeth o swyddi rheoli a chynllunio ac am ddwy flynedd gyda Fforwm Cynllunio Iechyd Cymru, yn ymuno â’r Brifysgol yn 1995. Ymhlith ei ddiddordebau cyfredol mae ymglymiad y cyhoedd a chleient/claf yn y broses o lunio polisi a chynnig gwasanaeth; gweithio integredig ar draws gwasanaethau cyhoeddus; a nifer o agweddau ail-gynllunio  gwasanaeth. Mae wedi arwain nifer o astudiaethau ar wahanol agweddau o ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol, yn cynnwys adolygiadau diweddar o Gynghorau Iechyd Cymunedol yng Nghymru, a darpariaeth gofal iechyd ar draws Canolbarth Cymru. Bu’n Ymgynghorydd Arbenigol i Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ'r Cyffredin ac i Gymdeithas  Llywodraeth Leol Cymru, wedi gwasanaethu fel Ymgynghorydd i Gymdeithas Frenhinol Fferyllol Prydain am nifer o flynyddoedd ac yn aelod o Fwrdd Hunan Ofal Llywodraeth Cymru. Cafodd ei ethol yn Gymrawd Iechyd Cyhoeddus Coleg Brenhinol y Meddygon yn 2008. Bu’n aelod o Gomisiwn Bevan, y corff sy’n cynghori Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru ac ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Ymgynghorydd Arbenigol. Fe hefyd ydy Partner Arweiniol ar gyfer Arsyllfa Cymru, Ewropeaidd  ar Systemau Iechyd a Pholisïau / King’s fund. Yn 2013, cafodd ei benodi’n Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac ar hyn o bryd mae hefyd yn gwasanaethu fel Aelod Annibynnol ar Gyd-bwyllgor Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru.