Margaret Provis – Cymrawd Gwadd

Mae gyrfa Margaret ym maes gwasanaethau cyhoeddus yn rhychwantu llywodraeth leol a chenedlaethol. Dechreuodd ym maes gwasanaethau preswyl plant ac mae ganddi brofiad helaeth ym maes polisi ac arweinyddiaeth ar draws ystod o rolau ym maes polisi cyhoeddus, yn enwedig mewn gofal cymdeithasol yn cynnwys datblygiad a hyfforddiant staff, gwella gwasanaeth a rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau. Mae ganddi brofiad o ddatblygu polisi a deddfwriaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a’u gweithredu’n strategol drwy bartneriaeth a chyd-gynhyrchu gydag amrediad o ran-ddeiliaid yn cynnwys pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys arwain rhaglen weithredu Deddf  Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Margaret ydy Cadeirydd Panel Ymgynghorol Oedolion Comisiynydd Plant Cymru ac mae’n aelod o Fwrdd Gofal a Chymorth Pobl.