Marina McDonald – Swyddog Ymchwil a Chymorth

Marina McDonaldYmunodd  Marina â WIHSC yn 2001 ac yn ddiweddar penodwyd hi’n Swyddog Ymchwil a Chymorth, er ei bod wedi cyflawni nifer o rolau gweinyddol yn ystod ei chyfnod yma. Darparodd gymorth ymchwil i nifer o brosiectau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Marina hefyd yn ‘hwylusydd graffig’ profiadol.

Mae hwylusydd graffig yn gwrando ar siaradwr ac yn trawsgrifio’r wybodaeth ar y pryd gan ddefnyddio lluniau a geiriau. Mae Marina yn gallu defnyddio’r dull hwn i gofnodi crynodebau o negeseuon allweddol mewn gwahanol brosesau megis cyfarfodydd, seminarau a chynadleddau, a chreu cyd-ddelwedd sy’n cynnig cynrychioliad parhaol o drafodaeth