Mike Ponton, Athro Gwadd

Mike Ponton Dechreuodd Mike weithio i’r GIG yng Nghaerdydd yn 1962. Ar ôl amrediad o swyddi yn Lloegr gan gychwyn yn Ysbyty St Mary Paddington ac yn ddiweddarach yn Ysbyty Cyffredinol Caerlŷr, dychwelodd i Gymru yn 1974 i reoli Ysbyty Cyffredinol Treforys. Cychwynnodd hyn gyfres o 16 mlynedd o uwch swyddi rheoli gydag Awdurdod Iechyd Gorllewin Morgannwg, a dychwelyd fel Rheolwr Cyffredinol Uned yn Ysbyty Treforys yn 1985. Yn 1990, symudodd i’r gorllewin i fod yn Gyfarwyddwr Rheoli ar gyfer Awdurdodau Iechyd Dwyrain Dyfed a Sir Benfro.

Yn 1996, penodwyd Mike yn Brif Weithredwr Hybu Iechyd Cymru ac yn 1999 cafodd ei drosglwyddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Ar y dechrau, ei rôl fel Uwch Was Sifil oedd cynorthwyo’r Prif Swyddog Iechyd gyda pholisi hybu iechyd a iechyd cyhoeddus. Ar ôl arwain datblygiad strategaeth y Cynulliad ar Wella Iechyd yng Nghymru, daeth yn Gyfarwyddwr Polisi Iechyd a Datblygiad yn Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cynulliad. Yn 2004, daeth Mike yn Gyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru a phan ymddeolodd[MR1]  ar ôl chwe mlynedd yn y swydd hon, ymunodd â Sefydliad Gofal Cymdeithasol Cymru fel Uwch Gymrawd rhan amser gan ymddeol yn 2012. 

Mae Mike yn Gymrawd y Sefydliad Rheoli Iechyd, yn gyn-fyfyriwr ar Uwch Raglen Reoli yn Ysgol Fusnes Harvard ac yn Ymddiriedolwr Age Concern Cymru a Help the Aged yng Nghymru.