Morton Warner, Athro Emeritws

Morton Warner Treuliodd Morton Warner hanner cyntaf ei fywyd proffesiynol hyd at 1983 yng Nghanada lle bu’n Athro Rhaglen Radd mewn Cynllunio Gwasanaethau Iechyd ym Mhrifysgol British Columbia. Wedyn, gweithiodd i United Medical Enterprises (Mentrau Meddygol Unedig) yn y DU a gyda Sefydliad Iechyd y Byd yn Swyddfa Ranbarthol y Caribî.

Yna gweithiodd Morton yn y GIG o 1987 a bu’n Gyfarwyddwr Gweithredol Fforwm Cynllunio Iechyd Cymru o 1989 tan 1995, pan gafod ei benodi’n Gyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru Prifysgol Morgannwg tan Ebrill 2008 yr adeg y bu iddo ymddeol.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys: datblygu rhith sefydliadau a rhwydweithiau mewn iechyd a gofal cymdeithasol i gynorthwyo integreiddio gwasanaethau; i gynyddu effeithiolrwydd cysylltu polisi â gweithredu polisi; ac astudiaeth systematig o ddisodli ym maes technoleg, y gweithlu a lleoliad gofal fel mecanwaith ar gyfer hybu cyflenwi effeithlon.

Mae ganddo PhD mewn Cymdeithaseg Meddygol o Brifysgol Cymru ac mae’n Gymrawd Cyfadran Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus Coleg Brenhinol y Meddygon. Mae’n awdur neu wedi cyd-awduro wyth llyfr a thros gant o bapurau.