Richard Williams OBE, Athro Emeritws

Richard WilliamsMae Richard Williams yn cyfarwyddo Prosiect Seicogymdeithasol a Iechyd Meddwl ar gyfer Cyfadran Gofal Cyn-Ysbyty Coleg Brenhinol y Meddygon Caeredin. Roedd yn seiciatrydd plant a’r glasoed am 38 o flynyddoedd cyn ymddeol o’r GIG. Diddordeb Richard ydy cadernid seicogymdeithasol. Arweiniodd dîm o olygyddion rhyngwladol i gyhoeddi’r llyfr Social Scaffolding ym mis Gorffennaf 2019. Mae ei ymchwil cyfredol yn ymwneud â gwell staff gofal ym maes gwasanaethau gofal iechyd. Mae’n aelod o’r tîm sy’n ymchwilio i effeithiau hirdymor y bomio ym Manceinion yn 2017.  Mae’n addysgu ac yn cynghori llywodraethau a sefydliadau proffesiynol ar reoli agweddau seicogymdeithasol o achosion argyfwng, trychinebau a digwyddiadau mawr ac mae’n addysgu myfyrwyr ôl-radd.