WIHSC Impact image - The Evaluation of the Implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act

Blaenoriaethau Ymchwil


Mae gan WIHSC bum maes blaenoriaeth sy'n adlewyrchu ein cryfderau a'n dyheadau ymchwil presennol ar gyfer meysydd gwaith a dylanwad newydd.

Er mwyn dathlu pen-blwydd WIHSC yn 25 oed,  cynhyrchwyd cyfres o erthyglau gennym ar ddyfodol iechyd, gofal a lles, yn seiliedig ar y meysydd hyn.