Gofal yn seiliedig ar werth ar draws y llwybr cyfan

Yn rhoi manylion am effaith modelau newydd gofal ar lwybrau a gwerth y llwybrau hynny a fynegir mewn termau ariannol.

Mae deall dulliau’r Trydydd Sector o gynnig llwybrau newydd gofal mewn gwahanol feysydd iechyd a gofal yn rhan allweddol o bortffolio ein prosiectau. Mae’r Papur Trafod a ysgrifennon ni ar hyn yn cynnig cipolwg defnyddiol ar yr hyn sy’n digwydd o fewn y sector. 

Mae llwybrau newydd yn y modd y mae gwasanaethau wedi symud o leoliadau ysbyty i’r gymuned yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus a dull pob adran weinyddol ddatganoledig ar draws llywodraethau’r DU o fynd ati. Mae ein gwaith ar gardioleg cymunedol  (Community Cardiology) (Ar gael yn Saesneg yn unig) yn nodedig yn hyn o beth.