Integreiddio Iechyd a Gofal

Dadansoddi’r dulliau y mae’r sector cyhoeddus, trydydd ac annibynnol wedi’u halinio’n gynyddol i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal.

Daw tystiolaeth am hyn o’n hastudiaeth ddiweddar ar integreiddio gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Cymru, Gweithio dos Gyd-Ddiben Cyffredin (Ar gael yn Saesneg yn unig). Comisiynwyd yr astudiaeth gan UNISON Cymru, a’i chymeradwyo yn ystod y lansio gan Ysgrifennydd Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol y Cabinet.

Ar ben hynny, cynorthwyon ni sefydliadau a chyrff cyhoeddus drwy raglen Cryfhau’r Cysylltiadau a ddarparodd rwydweithiau, digwyddiadau a chyfleoedd ar gyfer cydweithwyr i rannu profiadau a dysgu gwersi am yr hyn sy’n gweithio, ble a pham.