Gwerthusiad o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) EFFAITH

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu partneriaeth rhwng academyddion blaenllaw o bedair prifysgol yng Nghymru ynghyd ag ymgynghorwyr arbenigol i ddarparu gwerthusiad o Ddeddf arloesol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth drwy wylio'r ffilm fer hon – mae'r ffilm yn ddwyieithog ac iddi is-deitlau Cymraeg a Saesneg.

Caiff rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth ei chynnwys yma dros gyfnod yr astudiaeth, ond am y tro, dilynwch y dolenni cyswllt isod am ragor o fanylion.