Adolygiad Llenyddiaeth

Mae'r adolygiad o lenyddiaeth sy'n edrych ar yr egwyddorion allweddol sy'n sail i'r Ddeddf, a'r hyn a wyddom amdanynt wedi'i gyhoeddi.  Mae'r gwaith hwn yn bwysig o ran deall canlyniadau'r camau gwaith maes sydd i ddilyn yn yr astudiaeth.

Adolygiad Llenyddiaeth pdf