Adroddiad Fframwaith ar gyfer Newid

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (a elwir ‘y Ddeddf’ ar ôl hyn) yn sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a byrddau iechyd yng Nghymru. Daeth i rym ym mis Ebrill 2016. Sefydlwyd y Ddeddf fel fframwaith systemig uchelgeisiol i alluogi newid polisi trawsffurfio, newid lefel cyfundrefnol y system a newid yn y modd mae gofal a chymorth yn cael eu cynnig. Disgwylir i’r newidiadau hyn yn eu tro gael eu hadlewyrchu ym mhrofiadau unigolion, teuluoedd gofalwyr a chymunedau o ofal a chymorth, a thros amser yng nghyflawniad canlyniadau llesiant a gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy.

Yn y ddogfen hon byddwn yn rhoi braslun o Fframwaith ar gyfer Newid, neu hanes am y modd y mae’r dyletswyddau, yr egwyddorion a’r delfrydau, y mecanweithiau a’r arferion a nodir yn y Ddeddf yn ganllawiau i ganlyniadau arbennig, a’r mwyaf hynod ydy cyflawni llesiant ar gyfer pobl yng Nghymru a chynaliadwyedd gwasanaethau.

Adroddiad_Fframwaith_ar_gyfer_Newid_IHQppaA.pdf

Fframwaith ar gyfer newid-fersiwn hawdd ei darllen.pdf