Gwerthuso effaith

Mae'r cam Gwerthuso Effaith yn ymwneud â chlywed gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Bydd y dogfennau a'r dolenni isod yn caniatáu i bobl ddarganfod mwy am sut y gallant ddweud eu dweud yn y cam hwn o'n gwaith.


Ffilm ‘Recriwtio’

Mae'r ffilm fer iawn hon sydd ar gael isod sy'n rhoi cipolwg ar yr hyn yr ydym yn gobeithio ei wneud - mae'n cynnwys isdeitlau a dehongliad Iaith Arwyddion Prydain - a bwriedir ei rhannu'n eang. 


Taflen

Allwch lawr lwytho taflen Hawdd i'w Darllen sy'n rhoi trosolwg byr o'n cynlluniau ar gyfer y gwaith maes y gellir ei rannu'n eang.

ASTUDIAETH IMPACT – TAFLEN


Taflen Gwybodaeth Cyfranogwyr

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar bobl cyn penderfynu a ddylid cymryd rhan yn yr astudiaeth yn y Daflen Gwybodaeth Cyfranogwyr ai peidio.

ASTUDIAETH IMPACT - TAFLEN WYBODAETH RANBARTHOL

ASTUDIAETH IMPACT - TAFLEN WYBODAETH RANBARTHOL HAWDD EI DDEALL

Taflen Wybodaeth Cyfranogwyr Grŵp Facebook a Ffurflenni Caniatâd

Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar bobl cyn penderfynu a ddylid cymryd rhan yng ngweithgareddau'r Grŵp Facebook i'w gweld yn y Daflen Wybodaeth i Gyfranogwyr facebook ai peidio.

ASTUDIAETH EFFAITH - TAFLEN WYBODAETH CYFRANOGWYR GRŴP FACEBOOK

ASTUDIAETH EFFAITH - TAFLEN WYBODAETH CYFRANOGWYR GRŴP FACEBOOK HAWDD EI DARLLEN

ASTUDIAETH EFFAITH - FFURFLEN CANIATÂD CYFRANOGWYR GRŴP FACEBOOK

ASTUDIAETH EFFAITH - FFURFLEN GANIATÂD CYFRANOGWYR GRŴP FACEBOOK HAWDD EI DARLLEN

Recriwtio pobl

Er mwyn i bobl roi gwybod i ni eu bod am gymryd rhan yn yr astudiaeth, rydym wedi creu ffurflen fer ar-lein. Gall pobl hefyd ddefnyddio’r ‘cardiau post’ rydyn ni wedi’u datblygu i ddarparu eu manylion cyswllt i ni. 

ASTUDIAETH IMPACT - FFURFLEN AR-LEIN ‘CANIATÁU IGYSYLLTU’

ASTUDIAETH IMPACT - FFURFLEN ‘CANIATÁU I GYSYLLTU’AR-LEIN HAWDD EI DDEALL

ASTUDIAETH IMPACT – CERDYN POST

ASTUDIAETH IMPACT - CERDYN POST HAWDD EI DDEALL

Termau Allweddol

Er mwyn helpu i egluro peth o’r iaith a ddefnyddir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant rydym wedi cynhyrchu dogfen fer yn amlinellu’r ‘Termau Allweddol’.

ASTUDIAETH IMPACT - TELERAU ALLWEDDOL

ASTUDIAETH IMPACT - TELERAU ALLWEDDOL HAWDD EI DDEALL

 

Pro forma

Er mwyn darparu gwybodaeth i ni, gall pobl gymryd rhan mewn nifer o wahanol ffyrdd - trwy gyfweliad, grwpiau ffocws, neu fod yn rhan o'n grŵp Facebook (mae mwy o wybodaeth am y rhain i'w gweld ar y Daflen Gellir ac yn y Taflenni Gwybodaeth Cyfranogwyr).

Un ffordd arall o gymryd rhan yw cwblhau pro forma. Mae'n gofyn cwestiynau allweddol am brofiad pobl o'r Ddeddf. Mae ar gael ar-lein, ond os yw'n well gan bobl, gallant lenwi copi o un o ddogfennau Word isod a'i anfon yn ôl atom.

ASTUDIAETH IMPACT – PRO FORMAAR-LEIN

ASTUDIAETH IMPACT - PRO FORMAAR-LEIN HAWDD EI DDEALL

ASTUDIAETH IMPACT - PRO FORMA (FERSIWN WORD)

ASTUDIAETH IMPACT – PRO FORMA HAWDD EI DDEALL (FERSIWN WORD)