Gwybodaeth am WIHSC

Bwriad strategol WIHSC ydy i fod yn fodd allweddol o ddylanwadu ar weithredu gwasanaethau iechyd a gofal ar sail tystiolaeth ar draws y sector statudol, gwirfoddol ac annibynnol.

Mae gan WIHSC enw da yn rhyngwladol am fod yn effeithiol fel sefydliad sy’n arwain ymchwil ar bolisi iechyd a gofal, yn sefydliad wedi’i adeiladu ar lwyfan cadarn hunan-ariannu yn deillio o gynnig ymchwil, gwerthusiad ac ymgynghoriaeth academaidd rhagorol.

Mae gwaith celf ein Hwylusydd Graffig, Marina McDonald, yn crynhoi’r hyn a wnawn. Mae crynodeb pellach o WIHSC a chynnwys y wefan hon hefyd ar gael.