WIHSC banner

Gwybodaeth am WIHSC

Pont rhwng y byd academaidd ac ymarfer

Ers 1995, mae Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC) wedi bodoli i bontio bylchau rhwng y byd academaidd, polisi ac ymarfer.

Bwriad strategol WIHSC yw bod yn rhan allweddol o'r gwaith o lywio a dylanwadu ar weithredu gwasanaethau iechyd a gofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar draws y sectorau statudol, gwirfoddol ac annibynnol.

Mae gan WIHSC enw da yn genedlaethol am effaith fel sefydliad ymchwil polisi iechyd a gofal blaenllaw, sy'n seiliedig ar lwyfan hunangyllidol cadarn sy'n deillio o ddarparu ymchwil academaidd, gwerthuso ac ymgynghoriaeth ragorol.

Mae gan WIHSC bum maes blaenoriaeth sy'n adlewyrchu ein cryfderau a'n dyheadau ymchwil presennol ar gyfer meysydd gwaith a dylanwad newydd. Er mwyn dathlu pen-blwydd WIHSC yn 25 oed,  cynhyrchwyd cyfres o erthyglau gennym ar ddyfodol iechyd, gofal a lles, yn seiliedig ar y meysydd hyn.

Mae'r hyn a wnawn yn cael ei grynhoi yn y gwaith celf a gynhyrchwyd gan ein Hwylusydd Graffig, Marina McDonald, sy'n cael sylw ledled y safle. Mae crynodeb pellach o WIHSC a chynnwys y wefan hon hefyd ar gael.


Mae prosiectau cyfredol neu ddiweddar allweddol yn cynnwys:


Mae'r hyn a wnawn yn cael ei grynhoi yn y gwaith celf a gynhyrchwyd gan ein Hwylusydd Graffig, Marina McDonald, sy'n cael sylw ledled y safle. Mae crynodeb pellach o WIHSC a chynnwys y wefan hon hefyd ar gael.


Cysylltwch

Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru
Prifysgol De Cymru, Campws Glyntaf Isaf
Pontypridd, Cymru, CF37 1DL
Ffôn: 01443 483070
Email: [email protected]
LinkedIn | Twitter

Os ydych yn gyrru defnyddiwch y cod post CF37 4BD
Cyfarwyddiadau i Gampws Glyntaf Isaf