Lansiwyd yr allbwn cyntaf o ' r astudiaeth werthuso fawr

Mae adroddiad y fframwaith ar gyfer newid– dogfen sy ' n egluro ' r cysylltiadau sy ' n sail i ' r gwasanaethau cymdeithasol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a llesiant (Cymru) 2014 – wedi ' i lansio heddiw. Dan arweiniad yr Athro Fiona Verity, dyma ' r allbwn cyntaf o ' r astudiaeth effaith, sy ' n gwerthuso gweithrediad a chanlyniadau ' r Ddeddf.

Mae ' r Ddeddf yn fframwaith systemig uchelgeisiol i alluogi newid polisi trawsnewidiol, newid trefniadaethol a lefel system, a newid o ran darparu gofal a chymorth yn ymarferol. Y fframwaith ar gyfer newid – stori am sut y caiff y dyletswyddau, yr egwyddorion a ' r delfrydau, y mecanweithiau a ' r arferion a nodir yn y Ddeddf – eu cyhoeddi gan y tîm ymchwil fel canllaw i sut y mae ' r ddeddfwriaeth yn rhagweld y bydd canlyniadau llesiant yn cael eu cyflawni.

Dywedodd yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr WIHSC ac Arweinydd yr astudiaeth: "Mae ' n bleser gennym gyhoeddi ' r ddogfen bwysig hon sy ' n rhoi ymdeimlad o bensaernïaeth sylfaenol y Ddeddf i bobl. Mae Fiona wedi llunio ' map ffyrdd ' clir ar gyfer y ffordd y mae ' r Ddeddf yn ceisio cyflawni ei hamcanion, a bydd hyn yn hanfodol i ni wrth lywio ' r camau gwaith maes sydd i ddod. "

Mae ' r ddogfen ar gael mewn amryw o fformatau, gan gynnwys ar ffurf sain a fideo o ' r fan hon.