WIHSC ar LinkedIn!

Mae WIHSC bellach ar LinkedIn ac fel ein neges cyntaf, rydyn ni'n awyddus i gynnig rhywbeth sy'n gwneud i chi feddwl. Roedd Yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr WIHSC, yn aelod o grwp llywio arbenigol 'RAND Europe' ar gyfer eu prosiect i edrych arOpsiynauAriannu ar gyfer y GIG a Gofal Cymdeithasol yn y DU lle cynhaliwyd arbrawf o ddewisiadau arwahanol pobl am y gwahanol ddulliau o dalu am ofal iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r gwaith hwn yn cysylltu â nifer o brosiectau eraill WIHSC, sy'n cynnwys astudiaeth gyfredol i ddadansoddi amrywiaethau yn nhelerau ac amodau cytundebau gofal cymdeithasol yng Nghymru, astudiaeth sydd wedi'i chomisiynu gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â'n gwerthusiad parhaus dros dair blynedd o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.