Gyda Gweledigaeth 2020 - gofal cymdeithasol


Cyn dathlu ei ben-blwydd yn 25 ym mis Tachwedd 2020, mae WIHSC yn cynhyrchu cyfres o bapurau byr sy’n myfyrio ar yr amgylchiadau presennol yr ydym yn eu hwynebu, a’r hyn y gallai hyn ei olygu i ddyfodol iechyd, gofal a lles. Bydd pob un yn y gyfres yn myfyrio ar bethau sy'n ymddangos yn hynod i ni - yn yr ystyr eu bod yn bethau sy'n werth eu nodi ac y dylid rhoi sylwadau arnyn nhw. Nid oes yr un ohonom yn gwybod eto beth fydd arwyddocâd parhaol rhai o'r materion hyn, ond gobeithiwn y bydd y cyfraniadau hyn yn caniatáu inni gwestiynu goblygiadau tymor hwy y pethau sy'n digwydd nawr.

Yn yr ail bapur hwn, mae un o'n Hathrawon Gwadd, Tony Garthwaite, yn canolbwyntio ar ofal cymdeithasol.