Gyda Gweledigaeth 2020: gwersi iechyd, gofal a llesiant


Dros y misoedd nesaf yn arwain at ben-blwydd WHISC yn 25 oed ym mis Tachwedd 2020, byddwn yn cynhyrchu cyfres o bapurau byr sy’n ystyried yr amgylchiadau cyfredol yr ydyn ni’n eu hwynebu a’r hyn y mae’n ei olygu i ddyfodol iechyd, gofal a llesiant. Ein gobaith ydy y byddwn, ar yr adeg anarferol hwn, yn dysgu gwersi am gwestiynau allweddol polisi cyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn Nghymru fis Mai 2021. Bydd y rhain yn delio â gofal cymdeithasol a gofal iechyd, rôl y sector gwirfoddol a goblygiadau sefyllfa debygol yr economi ar gyfer llesiant dinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr sydd ddim yn cael eu talu. Cyn y cyfraniadau hyn mae Tony Garthwaite, Athro Gwadd yn WHISC, wedi ysgrifennu ystyriaeth fyfyrgar ar ein sefyllfa bresennol a sut y dylen ni ddechrau cwestiynu’r hyn sy’n digwydd o’n cwmpas.