WIHSC yn cyfrannu I Gyfres Esbonio Nuffield


Yn ddiweddar, cyfrannodd yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), at ddatblygiad Cyfres Esbonwyr Ymddiriedolaeth Nuffield, sy'n ceisio egluro systemau gofal cymdeithasol Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i weld sut y gallen nhw roi arweiniad ar ddiwygio systemau a strwythurau gofal cymdeithasol Lloegr yn y dyfodol. Roedd gwybodaeth Mark am system gofal cymdeithasol Cymru a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru yn amhrisiadwy i ddatblygiad adran Gymreig y Gyfres Esbonwyr. Gweler y ddolen isod am ragor o wybodaeth.