Gwerthusiad o'r Cynlluniau Peilot Nyrsio Ardal Gymdogaeth yng Nghymru

Mae Tîm PDC PRIME wedi bod yn rhan o'r tîm yn ddiweddar yn gwerthuso'r Cynlluniau Peilot Nyrsio Cymdogaeth yng Nghymru. Mae'r Gweinidog wedi gwneud datganiadam yr adroddiad, Gwerthusiad O Gynlluniau Peilot Nyrsys Ardal Cymdogaeth Yng Nghymru, sydd wedi'i gyhoeddi heddiw.