PRIME USW (CYMRAEG)

Mae Canolfan PRIME Cymru yn ganolfan ymchwil sy'n canolbwyntio ar ofal sylfaenol a gofal brys, a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru er mwyn datblygu a chydlynu cynigion ymchwil a chefnogi ymchwilwyr.

Nod Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (PRIME Centre Wales) yw gwella iechyd a lles drwy gynnal ymchwil o ansawdd uchel ar bynciau sy'n flaenoriaeth polisi cenedlaethol mewn gofal sylfaenol a gofal brys a sicrhau bod canfyddiadau'n cael eu trosi'n bolisi ac yn ymarfer.

Mae'n ganolfan i Gymru gyfan a arweinir ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol De Cymru, a Phrifysgol Abertawe.

Arweinir PRIME PDC gan yr Athro Joyce Kenkre a'r Athro Carolyn Wallace ac mae'n rhan o faes ymchwil WP4 Closer to Communities.