Gyda Gweledigaeth 2020: gwersi iechyd, gofal a llesiant

Er mwyn dathlu pen-blwydd WIHSC yn 25 oed, rydym wedi cael cyfres o bapurau byr sy'n adlewyrchu ar yr amgylchiadau presennol yr ydym yn eu hwynebu, a'r hyn y gallai hyn ei olygu i ddyfodol iechyd,, gofal a llesiant. Ein gobaith ydy y byddwn, ar yr adeg anarferol hwn, yn dysgu gwersi am gwestiynau allweddol polisi cyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn Nghymru fis Mai 2021. Bydd y rhain yn delio â gofal cymdeithasol a gofal iechyd, rôl y sector gwirfoddol a goblygiadau sefyllfa debygol yr economi ar gyfer llesiant dinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr sydd ddim yn cael eu talu.