The Evaluation of the Implementation of the Social Services and Well-being (Wales) Act / Gwerthuso Gweithrediad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

The Welsh Government has commissioned a partnership between leading academics across four universities in Wales and expert advisers to deliver the evaluation of the ground-breaking Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

More information about the study can be found by watching this short film – the film is bi-lingual and has both Welsh and English subtitles.

More information about the study will be posted here over the lifetime of the study, but for now please follow the links below for further details.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu partneriaeth rhwng academyddion blaenllaw o bedair prifysgol yng Nghymru ynghyd ag ymgynghorwyr arbenigol i ddarparu gwerthusiad o Ddeddf arloesol Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth drwy wylio'r ffilm fer hon – mae'r ffilm yn ddwyieithog ac iddi is-deitlau Cymraeg a Saesneg.

Caiff rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth ei chynnwys yma dros gyfnod yr astudiaeth, ond am y tro, dilynwch y dolenni cyswllt isod am ragor o fanylion.